Hardcups als eerste stap richting afvalvrij festivals


We kennen ze allemaal wel. Grote festivals waarbij de grond bezaaid is met een deken van lege plastic bekertjes. Dit is een grote irritatie van steeds meer festivalbezoekers. Al deze plastic bekertjes worden na het festival bij elkaar geveegd en gaan dan direct de afvalverbranding in. Hoe zorg je als gemeente en festivalorganisator voor een festival zonder afval? Dus een festival waar geen zwerfafval op de grond ligt en grondstoffen zo goed mogelijk hergebruikt worden? Hardcups bieden een eerste oplossing.

De juiste beker

Duurzaamheid is hot en krijgt ook op festivals steeds meer aandacht van festivalorganisatoren en hun bezoekers. De plastic drinkbekers zijn daarbij een opvallend onderdeel. Waar voorheen de plastic wegwerpbekers grotendeels op de grond belandden, zo maken steeds meer grote festivals in Nederland gebruik van een systeem met herbruikbare plastic bekers gemaakt van steviger plastic, hardcups. hardcup2Op festivals die deze hardcups, meestal in combinatie met statiegeld gebruiken, ligt veel minder zwerfafval op de grond en wordt veel minder afval geproduceerd (en afgevoerd). Het hygiënisch reinigen en drogen van deze hardcups is wel een aandachtspunt. Afhankelijk van de omvang van het festival kan dit op de locatie zelf gebeuren. Diverse bedrijven bieden de hardcups aan en te verwachten valt dat het systeem de komende jaren wordt opgeschaald en doorontwikkeld, waardoor het voor steeds meer festivals de meest duurzame keuze is.
Naast hardcups zijn recyclebare bekers een alternatief voor plastic wegwerpbekers. Voorwaarde is wel dat de bekers ook daadwerkelijk worden gerecycled, anders is er geen verschil met de gewone plastic beker. Bekers die op de grond hebben gelegen zijn vaak te vervuild om te recyclen en worden door de verwerker geweigerd. Maar als inzameling en sortering op de juiste manier plaatsvindt, dan kan de beker daadwerkelijk gerecycled worden tot nieuwe bekers en is dit systeem een goede ‘second-best’.

Rol van de gemeente

In een circulaire economie moeten we af van single-used bekers die op de grond worden gegooid. De hardcup is een bewezen oplossing voor festivals en evenementen, die leidt tot minder afvalgebruik en minder zwerfafval op de grond. Als gemeente kun je verschillende maatregelen opnemen in je evenementenvergunning. Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente Amsterdam die vraagt aan evenementen zelf om met een aantal maatregelen te komen om afval op het festival te verminderen. Daarnaast stelt de gemeente het gebruik van de hardcup beker vanaf 2020 voor festivals en evenementen verplicht in de evenementenvergunning. Uiteraard zal in de eerste jaren maatwerk nodig zijn. Gemeenten kunnen als voorwaarde stellen dat de gescheiden inzameling op een festival op orde moet zijn bij gebruik van recyclebare bekers. Als gemeente heb je de kans om een duidelijke richting aan te geven waar we naartoe willen: circulaire festivals zonder afval.


hardcups