Rijkswaterstaat, festivals en zwerfafval


Onze Rijkswaterstaatreporter was half juli op festival de Zwarte Cross. Daar zag hij dat zwerfafval en plastic inmiddels ook bij organisatoren van festivals een hot topic zijn. De festivals waarbij de grond bezaaid is met lege plastic bekers zijn niet meer van deze tijd.

Met de recyclebare plastic beker en betere afvalinzameling zet de Zwarte Cross de eerste stappen richting een afvalvrij festival. Rijkswaterstaat werkt als kennispartner en uitvoeringsorgaan van het ministerie met verschillende festivals in Nederland samen in de Green Deal Afvalvrije festivals. Zo verminderen we de hoeveelheid afval per bezoeker en blijven festivalterreinen veel schoner. Ook langs wegen en rivieren doet Rijkswaterstaat van alles tegen zwerfafval. Maar #Hoedan?!

Afvalvrije festivals

De doelstelling om tot een circulaire economie te komen dringt in veel werk van Rijkswaterstaat door. Op allerlei terreinen is er winst te behalen. En zo veelzijdig als Rijkswaterstaat is, op zoveel verschillende gebieden werken we daar aan. Zo werken we met verschillende festivals in Nederland samen, als onderdeel van de Green Deal Afvalvrije festivals, waaronder de Zwarte Cross.

Deze Green deal moest leiden tot afvalscheiding op festivals en meer recycling van festivalafval. Door deze samenwerking verminderen we de hoeveelheid afval per bezoeker met het inzetten van recyclebare bekers, het voorkomen van voedselverspilling en betere afvalinzameling. Zo blijven festivalterreinen veel schoner. De deelnemende festivals deelden kennis en ervaringen. Die zijn te vinden in de Toolkit Afvalvrije Festivals  die allerlei tips bevat van en voor festivalorganisatoren.

Schone recreatiestranden, parkeerplaatsen en bermen

Blikjes, flesjes en snoepverpakkingen. Zwerfafval is er in alle soorten en maten en we zien het helaas vaak liggen langs de weg en op recreatiestranden. We ontwikkelen en verbeteren de aanpak van zwerfafval.

Het Rijkswaterstaat zwerfafvalteam zet daarvoor steeds vaker gedragstechnieken in. In Nijmegen langs de Waal zijn we samen met de gemeente een proef gestart om afval op recreatiestranden te verminderen.

Om parkeerplaatsen en wegen schoner te krijgen, zijn ook pilots gestart om het weggooi-gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. Zo testten we langs de A28 en A37 bij Hoogeveen het effect van groene voetstappen die richting de afvalbak wijzen. Daarnaast onderzoeken we het effect van borden bij afritten en parkeerplaatsen met schoonboodschappen die het goede weggooi-gedrag laten zien. Hierbij werken we nauw samen met andere wegbeheerders en stakeholders, zoals tankstations en fastfoodrestaurants.

Doel is om te komen tot een gestructureerde zwerfafvalaanpak. Bij deze aanpak kijken we naar het hele plaatje van schoonmaken en schoonhouden; een brede aanpak zwerfafval. Door een goede mix van communicatie, afvalbakken en gedragstechnieken zorgen we dat er geen afval ontstaat.

Benieuwd wat Rijkswaterstaat nog meer doet tegen zwerfafval? Kijk op de pagina Aanpak Zwerfafval.

Dit kun je zelf doen

Ga je deze zomer zelf nog naar een festival? Gebruik je beker dan nog een keer en gooi hem in de juiste afvalbak. Zien wij op een parkeerplaats langs de snelweg een volle afvalbak over het hoofd? Neem je afval dan mee naar huis en laat ons via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) weten waar de volle bak staat. Zo werken we samen aan een schoon Nederland.