Grof huishoudelijk afval


Met bijna 30% van al het geproduceerde afval van huishoudens vormt grof huishoudelijk afval een substantieel deel van het afval. Deze categorie omvat een verzameling van verschillende deelstromen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om grof tuinafval, afgedankte apparaten, matrassen, puin en hout. Deze deelstromen worden vooral via de milieustraten ingezameld. Vanuit het Activiteitenbesluit moeten gemeenten een scheiding aan brengen in minimaal 18 benoemde specifieke deelstromen of het restafval dient nagescheiden te worden.

VANG helpt gemeenten de milieustraten goed in te richten (via kennisuitwisseling) en wijst gemeenten op de mogelijkheden om het hergebruik van materialen te faciliteren. Vanuit de Transitieagenda Consumptiegoederen wordt ingezet op circulaire ambachtscentra. Een circulair ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats en bevordert hergebruik en reparatie. Met de opgedane ervaring van deze circulaire ambachtscentra wordt duidelijk dat materialen langer in gebruik blijven, een tweede en zelfs derde leven krijgen, en de hoeveelheid grof huishoudelijk (rest)afval gereduceerd wordt.