Nieuwe VANG recycledoelstelling


Nieuwe focus: minder kilo's meer procenten

Tot en met 2020 had VANG Huishoudelijk Afval als streefdoel: de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner terugbrengen tot onder de 100 kilo. Daar zijn gemeenten goed mee aan de slag gegaan en dat leidde al tot veel minder restafval. Helaas blijkt niet al het gescheiden afval geschikt voor recycling en wordt een deel alsnog verbrand. Ook ligt er vanuit Europa een nieuwe norm: in 2035 moet 65 procent van al ons afval gerecycled worden. Daarom is het nu tijd voor een volgende stap! Van kilo’s restafval gaan we naar een percentage recyclebaar materiaal in het totale huishoudelijke afval. Lees hier meer over het hoe en waarom.

Vernieuwde focus in het kort

Klik, kijk en begrijp

De animatievideo hieronder laat je in 100 seconden zien waarom we van een focus op kilo's naar een focus op procenten gaan en waar deze focus verschuiving aan bijdraagt.

In gesprek met Cees Riksen en Bas Peeters

Over een nieuw streven

De komende jaren moeten gemeenten hun focus verleggen van hoeveelheid restafval naar meer en schonere grondstoffen. Want als de grondstofstromen schoon zijn, is je bijvangst weinig restafval. Daarvoor moeten we grondstoffen beter scheiden van restafval, en daarnaast de kwaliteit van die grondstofstromen verbeteren.

Peeters: “Minstens tweederde van al het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevol, recyclebaar materiaal." Riksen: “Precies! Daarom denken we ook dat die 65 procent recycling in 2035 heel goed haalbaar is."

Bas en Cees_800x533

Ontdek hoe jouw gemeente ervoor staat

VANG-Recycletool_800x533

Nieuwe VANG Recycletool

Het klopt dat de nieuwe norm van 60 procent recyclebare grondstofstromen complexer is dan 100 kilo restafval. Gelukkig laat de nieuwe recycletool van VANG zien hoe jouw gemeente scoort op de nieuwe doelstelling. Ook kun je zien wat er in de keten gebeurt met alle ingezamelde deelstromen. Wil je snel weten hoe je ervoor staat? Probeer de VANG Recycletool

Meteen aan de slag

VANG-Wegwijzers

Voor beknopte achtergrondinformatie over verschillende afvalstromen.

VANG-Handboeken

Voor een totaaloverzicht van alle kennis per afvalstroom.

VANG-Tools

Voor inzicht in de afvalprestaties van jouw gemeente.

VANG-Academie

Schrijf je in en ga samen met andere gemeenten aan de slag.

VANG-Support

Persoonlijk advies op maat voor de volgende stap in jouw grondstroffenstrategie.

Veelgestelde vragen

We willen nog steeds zoveel mogelijk waardevolle materialen uit het restafval houden om te voorkomen dat ze worden verbrand. Daarom gaan we voortaan meer sturen op het percentage gerecycled materiaal. Laten we de 100 kilo daarmee los? Nee, maar het accent ligt vanaf nu op het percentage gerecycled materiaal. Het aantal kilo’s restafval wordt daarmee een resultaat van de recycledoelstelling.

Net zoals bij de eerdere doelstelling van het VANG-programma is het goed om de nieuwe recycledoelstelling vast te leggen in het afval- en/of grondstoffenbeleid van jouw gemeente. Het team van VANG Huishoudelijk afval kan je hierbij ondersteunen. Daarnaast kun je op de website van VANG Huishoudelijk afval veel informatie vinden over het meer en beter inzamelen van afval. Start bijvoorbeeld met het lezen van de VANG-handboeken of schrijf je in voor de VANG-Academie. Goede voorbeelden van andere gemeenten zijn per stroom op onze website te vinden, maar ook in onze handboeken. Liever een persoonlijke aanpak? Neem contact op met VANG-Support.

Het uitgangspunt is dat schone deelstromen verderop in de keten zorgen voor meer recycling. Daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Gemeenten en inzamelaars proberen hun inwoners zo goed mogelijk te informeren, faciliteren en motiveren om hun afval juist te scheiden. Producenten werken aan verpakkingen die steeds beter te recyclen zijn (zie ook: kidv.nl). Daarnaast worden recyclingstechnieken bij verwerkers ook steeds beter. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we meer gaan recyclen.

Om je hierbij te ondersteunen heeft VANG-HHA de VANG Recycletool ontwikkeld. In de tool zijn standaard de gegevens uit 2022 van het CBS opgenomen. Heb je jouw afvalcijfers van afgelopen jaar al paraat, dan kun je die ook handmatig invullen. Net als de recyclepercentages. Zo kun je zien hoe je op de verschillende afvalstromen kunt sturen op het totale percentage recycling.