Animatie nieuwe recycledoelstelling


video: mp4

Minder kilo's meer procenten

Gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet om het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval te verbeteren.

Het doel was om in 2020 gemiddeld honderd kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar over te houden.

Een deel van de gemeenten is dit ook gelukt. De volgende stap is dat we nog meer gaan focussen op recyclen.

Want niet alles wat gemeenten gescheiden inzamelen kan worden gerecycled.

Er zit nog te vaak vervuiling in de gescheiden deel stromen.

Vervuilde deel stromen zijn minder goed te recyclen.

En belanden voor een deel in de verbrandingsoven.

Net als materialen die nog niet of niet oneindig gerecycled kunnen worden.

Door dit alles is de échte hoeveelheid restafval groter dan wat overblijft na alleen afvalscheiding. Daarom gaan we voortaan meer sturen op het percentage gerecycled materiaal.

Het nieuwe doel is om in 2030 minimaal 60% van het huishoudelijk afval te recyclen.

Dus zullen we ons afval nog beter moeten scheiden. Laten we de honderd kilo daarmee los?

Nee, we willen nog steeds zoveel mogelijk waardevolle materialen uit het restafval halen om te voorkomen dat ze worden verbrand.

Maar het accent ligt vanaf nu op het percentage gerecycled materiaal.

Wil je weten hoe jouw gemeente scoort op recycling?

Gebruik dan de recycle-tool op: vang-hha.nl.


VANG Huishoudelijk afval
www.vang-hha.nl