Textiel


In Nederland gebruiken we veel textiel. Met textiel bedoelen wij niet alleen (werk)kleding, maar ook beddengoed, gordijnen en technisch textiel dat bijvoorbeeld in de auto industrie wordt gebruikt. De ecologische voetafdruk van textiel is groot en de arbeidsomstandigheden vaak slecht. Reden om te werken aan een meer circulaire en duurzame sector. Textielretailers, -inzamelaars en –sorteerders, afvalverwerkers, gemeenten en de overheid zijn betrokken bij initiatieven om te zorgen dat hergebruik van kleding en recycling van textielvezels toeneemt en verbetert.

Uitgelicht

VANG-Academie Textiel

De VANG-Academie textiel gaat in 2023 van start! Data zijn: 16 maart (inclusief excursie), 16 mei, 15 juni en 9 november. U kunt zich daarvoor vanaf nu aanmelden. Tijdens de VANG-Academie wordt u in vier dagen bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van textielinzameling en - verwerking. Van inzamelmiddelen, kwaliteit, communicatie en handhaving tot sortering en aanbestedingen.

Regie op de textielketen

Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met een schone stroom textiel inzamelen om het goed te kunnen verwerken. Welke rol kan de gemeente hierin pakken? En hoe werk je goed samen met andere ketenpartners? In deze ge-update versie van het handboek 'Regie op de textielketen' (pdf, 3.2 MB) vind je concrete voorbeelden en perspectieven.

Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer schonere deelstromen

De kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren is een belangrijk aandachtspunt waaraan Rijkswaterstaat en de NVRD vanuit VANG-HHA werken. In dat kader is het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ opgesteld om de kwaliteit van gft-afval en textiel te verbeteren.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek