Inzicht in de Kwaliteit van Afvalstromen


Verkenning van mogelijkheden voor gemeenten

Hoewel gemeenten steeds meer huishoudelijk afval gescheiden inzamelen, groeien de zorgen in de afvalsector over de kwaliteit van gescheiden materiaalstromen. Met name kwetsbare stromen zoals Plastic verpakkingsafval, Metaal en Drankenkartons (PMD) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), maar ook textiel en Oud Papier en Karton (OPK) zijn gevoelig voor verontreinigingen. Relatief kleine hoeveelheden stoorstoffen kunnen ervoor zorgen dat grote volumes van de materiaalstroom worden afgekeurd.

Barnebies verkende voor het programma VANG Huishoudelijk Afval welke informatie gemeenten het beste inzicht geeft voor sturing op kwaliteit.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
69
Omvang 4.7 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Barnebies: Joost van Barneveld, Niels Vink, Maurice Hoenderdos