De VANG Academie Textiel gaat in april 2024 weer van start!


Tijdens de VANG academie word je in vier dagen gedurende het jaar bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van textielinzameling en -verwerking. Van inzamelmiddelen, kwaliteit, communicatie, gedrag en handhaving tot sortering en aanbestedingen. Gelijktijdig ga je actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de textielinzameling en verwerking binnen de eigen gemeente of publieke bedrijf. RWS en NVRD ondersteunen je bij de uitvoering van dat plan van aanpak, terwijl je ook kunt leren van de ervaringen van andere deelnemers. Na afronding van de VANG-academie heb je de instrumenten in handen, en de vaardigheden en kennis in pacht om de inzameling en verwerking van het textiel in jouw gemeente zowel kwalitatief als kwantitatief te optimaliseren.

Programma

De VANG academie start op dag 1 met een excursie en een uitgebreide introductie in de textielketen. Ook besteden we aandacht aan het voorkomen van textielafval en levensduurverlenging. Vervolgens breng je de stand van zaken rond textielinzameling en -verwerking binnen je eigen gemeente in kaart. Je wordt daarbij geholpen door zowel het handboek als het werkboek VANG academie textiel. Op dag 2 komen inzamelmiddelen, transport, communicatie en gedrag, handhaving en aanbestedingen & contracten aan de orde. Naar aanleiding van dag 2 ga je aan de slag met een verbeterplan voor textiel. Dat plan wordt op dag 3 besproken, en waar mogelijk aangescherpt, zodat je vervolgens met de implementatie van het plan van aanpak aan de slag kunt. Je wordt daarbij geholpen tijdens een 1-op-1 coaching sessie. Tijdens dag 4 bespreken alle deelnemers de stand van zaken van hun plan van aanpak.

Doelgroep

De academie is voor iedereen die aan de slag wilt met textielafval voorkomen en beter inzamelen in zijn of haar gemeente, zowel geschikt voor ‘startende’ beleidsmedewerkers als meer ervaren gemeenten.

Data

De academiedagen vinden plaats op 9 april (inclusief excursie), 14 mei, 18 juni en 12 november.

De inschrijving is inmiddels gesloten.