Luierketen


Het huishoudelijk restafval bestaat voor gemiddeld 8% uit luiers en incontinentiemateriaal. Jaarlijks wordt er ongeveer 400 Kton van deze afvalstroom bij huishoudens én bedrijven/instellingen geproduceerd. Het is begrijpelijk dat veel gemeenten deze afvalstroom willen aanpakken om de VANG-doelstellingen te halen. Ook ouders hebben hierin een rol door hun kinderen zo snel mogelijk zindelijk te maken. Dat kan veel afval voorkomen. Veel gemeenten ondersteunen het gebruik van wasbare luiers door ouders of bij kinderdagverblijven in plaats van wegwerpluiers. De recycling van wegwerpluiers is op geringe schaal mogelijk in Nederland. Inzet op meerdere R-strategieën is nodig om de luierketen te sluiten.

Het luierketenproject is onderdeel van de ketenaanpak uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het kernteam bestaat uit deelnemers vanuit Rijkswaterstaat, NVRD, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kernteam zoekt en onderhoudt contact met ketenpartners en initiatieven die helpen bij preventie, hergebruik en recycling. Waar nodig worden verbindingen tot stand gebracht en eigen acties zoals onderzoeken gestart. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd met kennisuitwisseling en netwerken als doel.

Uitgelicht

LCA Wasbare luiers

De milieu-impact van wasbare luiers is vergeleken met de recycling en verbranding van eenmalige wegwerpluiers. Bij milieubewuste huishoudens met zuinige apparatuur en efficiënt wasgedrag kunnen wasbare luiers tot vier maal beter zijn voor het milieu dan eenmalige luiers.

Uit de luiers

Het project “Uit de luiers” richt zich op het samen sluiten van de luierketen. Het huishoudelijk afval bestaat voor 8% uit luiers en incontinentiemateriaal. In Nederland is hiervoor nu één recyclingmogelijkheid bij de ARN in Weurt.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek