Levenscyclusanalyse van wasbare en eenmalige luiers


In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het bureau CE Delft een levenscyclusanalyse uitgevoerd waarin wasbare luiers zijn vergeleken met eenmalige luiers.

Om de milieu-impact van luiers te bepalen en te vergelijken is de functionele eenheid één verschoning. Daarnaast is ook gekeken naar de milieu-impact van alle verschoningen tijdens de luierperiode van één kind (aanvullende functionele eenheid). De milieu-impacts zijn berekend met de ReCiPe 2016 (H)-methode. De nadruk ligt in deze analyse op de klimaatimpact (‘carbon footprint’), oftewel de bijdrage aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. De analyse is uitgevoerd volgens de ISO14040- en ISO14044-standaarden voor LCA.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
54
Omvang 2.4 MB
Organisatie
CE Delft in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Martijn Broeren en Nicole Imholz