Webinar luierketen: meer aandacht voor preventie én recycling is nodig

Gepubliceerd op 23 april 2021

We willen met z’n allen graag luiers inzamelen en recyclen, maar toch eindigen ze nog vooral in het restafval. Er is op dit moment te weinig recyclingcapaciteit, maar ook aan de inzamelkant moet van alles gebeuren. En bij voorkeur worden er minder luiers ingezameld als er voldoende wordt ingezet op preventie. In het succesvolle webinar dat op 15 april 2021 is gehouden is veel kennis gedeeld over de stand van zaken bij de aanpak van luiers en incontinentiemateriaal. Hieronder een korte impressie.

Ruim 120 deelnemers

Het webinar werd georganiseerd door Rijkswaterstaat (RWS) en NVRD gezamenlijk. Meer dan 120 professionals namen deel. Het gastheerschap was bij Daan Middelkamp van NVRD in deskundige handen. Henk Dillingh, projectleider van het luierketenproject van Rijkswaterstaat, trapte af met een overzicht van de initiatieven die op landelijk niveau worden ondernomen binnen de luierketen. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van IenW. Geert Cuperus (RWS, specialist recycling) vertelde over de verschillende recyclingtechnieken voor luierafval. Recycling van luiers is beter dan verbranden, zo bleek duidelijk uit deze bijdrage. Paula Huismans (RWS, adviseur circulaire economie) sprak over preventiemogelijkheden en riep gemeenten op om zich op te geven voor pilots met wasbare luiers bij kinderdagverblijven. Wilt u meedoen aan deze pilot? Vraagt u dan gerust meer informatie bij paula.huismans@rws.nl voor 27 april 2021.

Ervaringen uit de praktijk

Louis Huisman van Cirkelwaarde (een samenwerkingsverband van Circulus/Berkel Milieu, ROVA en AVU) vertelde dat zijn organisatie start met de verwerking van luiers bij de ARN en daarnaast nog kennis en ervaring wil opdoen met deze materie. Ellen Logtens van de gemeente Maastricht deed verslag van het onderzoek onder inwoners van Maastricht. Zij mochten beslissen hoe ze luiers gescheiden ingezameld wilden hebben en kozen voor ondergrondse inzamelcontainers in de wijken. Ook was hun wens dat de luiers naar de ARN worden afgevoerd voor recycling.
Céline Heldring van de gemeente Amsterdam vertelde dat Amsterdam zich zowel op preventie als op recycling richt. Preventie via wasbare luiers, zindelijkheidstraining en wasservice. En recycling via gescheiden inzameling door het gebruik van Smartbins. Hiervoor is een pilot uitgevoerd die idealiter gevolgd wordt door invoering waarbij feitelijke recycling nog via een aanbesteding moet worden vastgelegd. Stuk voor stuk impactvolle verhalen. Wij houden het vervolg voor u in de gaten en nodigen u bij gelegenheid uit voor een vervolgseminar.

U kunt het webinar terugkijken op de site van de NVRD.

De presentatie(s) vindt u in de Kennisbibliotheek.