Onderzoek naar invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal


In 2021 heeft het ministerie van IenW een verkenning uit laten voeren om de knelpunten bij de inzameling en hoogwaardige recycling van luiers en incontinentiemateriaal in kaart te brengen1. Uit deze verkenning is gebleken dat om de inzameling en verwerking zo te organiseren dat de luierketen meer circulair er behoefte is aan interventies vanuit de overheid. Het instellen van een UPV-systeem is een van de interventies die de overheid kan doen die bijdraagt aan een meer circulaire luierketen. De Staatssecretaris heeft op 1 juli 2022 in een brief aan de tweede kamer aangegeven aan de slag te gaan met een UPV voor deze materiaalstromen. Het ministerie van IenW heeft TAUW bv en Rebel gevraagd om een voorstel te doen voor de uitwerking van een UPV voor luier- en incontinentiemateriaal. Dit rapport geeft een overzicht van de aanbevelingen voor de UPV. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op deskresearch, interviews met stakeholders en twee stakeholderbijeenkomsten.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
79
Omvang 1.1 MB
Organisatie
TAUW, i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Auteur(s)
Jurgen Ooms, Chanika Schraa (TAUW bv), Wouter de Waart (Rebel)