Eenvoudig inzicht in hoeveelheid, kosten èn kwaliteit inzameling PMD?

Gepubliceerd op 22 mei 2020

Hoge inzamelkosten en soms slechte kwaliteit (samenstelling) van PMD bezorgt veel gemeenten en inzamelaars regelmatig hoofdbrekens: hoe kan een gemeente meer PMD inzamelen met lagere kosten en met minder vervuiling? Naar ‘kosten’ en ‘kwaliteit’ zijn al verschillende afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd, maar tot nu toe ontbrak een integrale kijk op kosten en kwaliteit gecombineerd.

Tot nu, want vanuit VANG-HHA is er nu een interactieve zelfbeoordelingstool om dit in kaart te brengen. De tool heeft als doel om gemeenten en inzamelaars op snelle en laagdrempelige manier te ondersteunen met inzichten die duidelijk maken welke effecten inzamelsystemen voor PMD hebben op respons, kosten en samenstelling. Op basis van enkele vragen over het inzamelsysteem maakt de tool binnen enkele minuten duidelijk welke winst in kosten en kwaliteit er te behalen is in de huidige inzamelstructuur. Daarnaast is met de tool eenvoudig in te schatten wat de effecten van veranderingen in de inzamelstructuur zijn.

De tool wordt ondersteund door een aantal casussen, waarin door middel van duidelijke praktijkvoorbeelden wordt beschreven hoe bepaalde veranderingen in inzamelstructuren voor gemeenten kunnen uitpakken. Voor wie op zoek is naar de details en alle achtergronden is er de publieksversie van de rapportage van het onderzoek beschikbaar.

De tool, praktijkvoorbeelden en publieksrapportage zijn gepubliceerd onder VANG-HHA en zijn tot stand gekomen in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval dat eind 2019 is afgerond.