Handboeken kwaliteit gft-afval en textiel online


Handboeken kwaliteit gft-afval en textiel online

De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval is een belangrijk issue. Voor verschillende gemeenten en inzamelaars is dit onderwerp een van de grootste uitdagingen op afvalgebied. Steeds meer praktijkvoorbeelden en kennis over het onderwerp komen naar buiten. Maar waar is alle relevante informatie te vinden? Voor de stromen gft-afval en textiel is hier nu één startpunt.

Vanaf nu zijn via onze pagina Handboeken de digitale handboeken 'Regie op kwaliteit gft-afval' en 'Regie op textiel' te downloaden.

In deze handboeken is alle kennis die gemeenten en inzamelaars kunnen gebruiken gebundeld en samengevat. Door middel van concrete voorbeelden, praktische informatie maar ook diepgaande achtergrondkennis bieden de handboeken een compleet verhaal als het gaat om de kwaliteit van gft-afval en textiel.

Door de structuur van de handboeken is snel en makkelijk in te zoomen op de verschillende onderdelen, van monitoring tot communicatie en van inzameling tot verwerkingscontracten.

Na verloop van tijd zullen nieuwe ontwikkelingen en inzichten ook een plek krijgen binnen de handboeken, zodat de kennis en informatie altijd actueel en up to date is.

Voor wie een PDF met het complete handboek makkelijker vindt; deze is ook te downloaden.