Concept wensbeeld 2025


Uit de Luiers! Samen Sluiten van de Luierketen: Wensbeeld 2025

Het gebruik van luiers en incontinentiemateriaal wordt zoveel mogelijk voorkomen. Betrokkenen voeren daarvoor een actief beleid voor preventie.

In luiers en incontinentiemateriaal worden enkel materialen gebruikt die na gebruik goed zijn terug te winnen en die voor een nieuw gebruik, anders dan brandstof, zijn op te werken. In luiers en incontinentiemateriaal worden geen schadelijke stoffen toegepast. Het ontwerp van luiers is daartoe geschikt gemaakt. De milieu-impact van de productie van luiers, inzameling en recycling wordt aantoonbaar geminimaliseerd. De functie van luiers als gezondheidsproduct blijft voorop staan.

Er bestaat een efficiënt inzamelsysteem voor zowel luiers als incontinentiemateriaal. De kosten voor het inzamelen en recyclen van luiers worden niet gedragen door belastingbetalers maar door de gebruiker. Gebruikers van luiers en incontinentiemateriaal zijn bereid om bij te dragen aan gescheiden inzameling.  Zij zijn goed op de hoogte en doen graag mee. Gebruikers van incontinentiemateriaal worden gefaciliteerd om op gepaste wijze bij te kunnen dragen aan gescheiden inzameling. Beide groepen gebruikers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden. Ook zijn zij op de hoogte van de mogelijkheden voor preventie en van de diverse soorten luiers/incontinentiemateriaal en zijn daarmee in staat duurzame keuzes te maken.

Recyclingtechnieken winnen materialen uit luiers en incontinentiemateriaal met hoog rendement terug met een geringe milieudruk. Voor zover schadelijke stoffen in luiers en incontinentiemateriaal kunnen komen tijdens gebruik, zullen deze niet worden verspreid door recycling en toepassing van gerecyclede materialen. Dit leidt ertoe dat er afnemers zijn voor het recyclaat. Door luiers te recyclen ontstaat meer werkgelegenheid en ontstaan kansen voor Nederlandse bedrijven.

Het wensbeeld is opgesteld naar aanleiding van de workshop op 29 oktober 2015. Het wensbeeld wordt gebruikt voor informatie naar onder andere de Tweede Kamer.

Contact Kernteam Sluiten Luierketen

Henk Dillingh (RWS), henk.dillingh@rws.nl