Meld je nu aan voor de nieuwsbrief CE in de regio


Nederland werkt hard om in 2050 een circulaire economie te hebben. Ook overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers in regio’s zijn volop bezig om de lineaire economie (take, make, waste) te transformeren naar een circulaire economie.

Sommige regio’s zijn al volop aan de slag met circulair beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten. Andere zijn maar net gestart of nog zoekende hoe ze de transitie vorm kunnen geven. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren verschijnt op initiatief van Rijkswaterstaat vanaf eind augustus 2022 een tweemaandelijkse nieuwsbrief over circulaire (beleids)ontwikkelingen bij decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden.

Ben je betrokken bij circulaire economie en benieuwd hoe andere regio’s aan de slag zijn met circulaire economie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘CE in de regio’.

Voel je ook vrij om je collega’s te attenderen op de nieuwsbrief!