Nieuw inzamelingsysteem huishoudelijk afval, hoe precies?


Op 10 mei 2022 was het zover!

De herontwerp sessie voor een nieuw huishoudelijk afvalinzamelsysteem vond plaats. Samen met verschillende mensen uit de Nederlandse afvalwereld en georganiseerd door Rijkswaterstaat en KplusV. Een uniek moment, want inzamelaars, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs en verwerkers uit diverse delen van het land waren aanwezig om samen te kijken hoe afvalinzameling binnen het groot stedelijk gebied verbeterd of totaal anders ingericht kan worden. Een inzamelsysteem voor kwalitatief beter gescheiden afval en daarmee grondstoffen voor een circulaire economie!

Hoe ging het?

De diversiteit aan deelnemers én de open insteek van de sessie zorgden voor enthousiaste discussies met veel energie waarbij vooral samen verder gedacht werd. Dit was ook terug te zien in de hoeveelheid ideeën. Tijdens de sessie kwam naar voren dat, naast een goed inzamelsysteem, ook de focus op preventie van afval nodig is. We kunnen immers een perfect inzamelsysteem bouwen, maar het zou natuurlijk nog beter zijn als er in eerste instantie geen afval zou zijn. Dus bij het ontwerp van verpakkingen al rekening houden met de afvalfase, en meer producentenverantwoordelijkheid toepassen.

Wat leverde dit nu precies op?

Diverse ideeën kwamen terug, of waren geliefd bij een grote groep. Bijvoorbeeld de focus op huishoudens zelf laten kiezen waar ze een duurzaamheidsbijdrage willen doen door middel van een recyclebeloning. Of verbeterde stadslogistiek, zoals meer aandacht voor het huis aan huis ophalen van specifieke stromen en de lokale verwerking van grondstoffen. Maar ook een specifiek nat- & drooginzamelsysteem en nascheiding waar nodig. Tussen sommige ideeën is een contradictie te vinden, zoals een ondergronds transportsysteem waarbij afval niet meer in het zicht is, tegenover afval-/grondstoffen juist als sociale activiteit samen verwerken, of met inzet van een conciërge die jouw afval aan de deur komt ophalen.

En nu?

Kortom, genoeg waardevolle ideeën. Nu gaan we op zoek naar een logische clustering van de mogelijkheden. Vervolgens gaan we afwegen wat past. Dat doen we samen met diverse deelnemers, die ook deel willen zijn van deze beweging. Voor een nieuw systeem!