Pilot InzamelHelden Delft zorgt voor minder restafval

Gepubliceerd op 19 januari 2021

In de binnenstad van Delft is er op het gebied van afvalscheiding nog veel terrein te winnen. Een jaar geleden begon daarom de proef met InzamelHelden, onder leiding van Avalex en gemeente Delft, waarbij afval van inwoners, winkels, horeca en kantoren dagelijks wordt opgehaald met een elektrische bakfiets. Dat bleek al snel een groot succes. Leontien Cenin, afvalbeleidsmedewerker bij gemeente Delft, en Peet de Bruijn, bedenker van InzamelHelden, vertellen over de veelbelovende resultaten.

In Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam en Leiden zamelde InzamelHelden al bedrijfsafval in met de elektrische bakfietsen. Maar Delft kreeg de primeur om ook huishoudelijk afval, PMD, gft, papier en restafval op deze manier in te zamelen. Ongeveer 300 huishoudens in de binnenstad werden geselecteerd om deel te nemen aan de proef. Met een app geven de bewoners aan welke afvalstromen opgehaald moeten worden en wanneer. 'In plaats van dat de inzamelaar bepaalt wat er gebeurt, stellen we de wensen van de bewoner centraal', vertelt De Bruijn. 'Daarnaast waren de bewoners heel tevreden en, nog mooier, we hebben 99,7% schone deelstromen en een schone buitenruimte gecreëerd doordat er minder zwerfafval op straat ligt.'

Landelijke norm haalbaar

Gemeente Delft is blij met dit soort initiatieven. Wegens ruimtegebrek is het namelijk niet mogelijk om overal in de binnenstad ondergrondse containers te plaatsen. 'We willen de stad zo leefbaar mogelijk houden met zo min mogelijk vervuilende vervoerbewegingen', legt Cenin uit. 'Tegelijkertijd hebben mensen die in de binnenstad wonen vaak weinig tot geen ruimte voor een minicontainer. Het gevolg is dat ze bijna alle afvalstromen bij elkaar in 1 zak langs de kant van de weg moeten zetten.' De resultaten van de pilot bieden uitkomst. Cenin: 'De pilot toont aan dat we de landelijke norm van 75% gescheiden afval en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar kunnen halen. Door deze manier van inzamelen, hebben de deelnemers van de pilot nog maar 80 tot 85 kg restafval.' Maar ook de persoonlijke benadering is volgens Cenin van belang. 'Je hebt verschillende soorten huishoudens. Ook huishoudens met bijvoorbeeld hulpbehoevenden. Uit de pilot bleek dat ook deze huishoudens heel tevreden waren over de service die InzamelHelden biedt.' Aan deze service hangt natuurlijk een kostenplaatje. Het is van belang dat de kosten en baten goed worden afgewogen. Om daar de tijd voor te kunnen nemen, is de pilot nog 1 maal met een half jaar verlengd.

Ambities voor de toekomst

Traditionele afvalinzameling gaat ervan uit dat voor elke afvalstroom een aparte logistiek nodig is. Volgens De Bruijn kan InzamelHelden daar ook een besparing realiseren. 'In de toekomst willen we ook meerdere afvalstromen combineren', stelt De Bruijn. 'Dus ook bijvoorbeeld glas en textiel. Met die ene stop kun je dan meerdere stromen ophalen.' Maar ook de informatie die uit de applicatie komt, biedt waardevolle input voor de toekomst. De Bruijn: 'In de IT-omgeving registreren we de kwaliteit, volumes en tijdstippen. Deze informatie kan weer gebruikt worden voor het vervolg van het project in zowel Delft als in andere regio’s.' Cenin vult hem aan: 'We hopen dat de pilot een bron van inspiratie is voor andere gemeentes die te maken hebben met dezelfde issues!'