Slimme verwerkingscontracten zorgen voor betere kwaliteit gft-afval

Gepubliceerd op 15 april 2020

Verwerkingscontracten spelen een belangrijke rol voor goede kwaliteit van gescheiden afvalstromen. Het verwerkingscontract bepaalt immers voor een groot gedeelte de relatie tussen gemeente, inzamelaar en verwerker.

Goede samenwerking tussen deze partijen is een essentieel aspect voor een goede kwaliteit van gft-afval. Zo kunnen in de contracten bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over wat verstaan wordt onder goede kwaliteit. Verder staat er in hoe deze kwaliteit gemeten wordt en hoe er wordt teruggekoppeld bij vervuiling. Daarnaast bepaalt het contract  wat er met die informatie gedaan wordt en welke eventuele consequenties er zijn als de kwaliteit onvoldoende blijkt te zijn.

Verschillende gemeenten en inzamelaars zijn in de praktijk al bezig met verwerkingscontracten waarbij kwaliteit een belangrijke(re) rol speelt. Zo heeft onlangs Circulus-Berkel een aanbesteding voor de verwerking van gft-afval in de markt gezet waarbij expliciet aandacht is voor de kwaliteit.

In opdracht van VANG-HHA is de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’ ontwikkeld. Deze handreiking is voor gemeenten of inzamelaars die de verwerking van gft-afval op de markt gaan zetten. In deze handreiking staan concrete stappen beschreven om kwaliteit centraal te stellen in een aanbesteding of contract.