VANG-Academie Textiel


De VANG-Academie textiel is in maart 2023 van start gegaan. Data zijn: 16 maart (inclusief excursie), 16 mei, 15 juni en 9 november.

Tijdens de VANG-Academie word je in vier dagen bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van textielinzameling en -verwerking. Van inzamelmiddelen, kwaliteit, communicatie en handhaving tot sortering en aanbestedingen. Gelijktijdig ga je actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de textielinzameling en verwerking binnen de eigen gemeente of publieke bedrijf. RWS en NVRD ondersteunen je bij de uitvoering van dat plan van aanpak, terwijl je ook kunt leren van de ervaringen van andere deelnemers. Na afronding van de VANG-academie heb je de instrumenten in handen, en de vaardigheden en kennis in pacht om de inzameling en verwerking van het textiel in jouw gemeente zowel kwalitatief als kwantitatief te optimaliseren.

De VANG-Academie start op dag 1 met een excursie, een uitgebreide introductie in de textielketen en een update over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Vervolgens breng je de stand van zaken rond textielinzameling en -verwerking binnen je eigen gemeente in kaart. Je wordt daarbij geholpen door zowel het handboek als het werkboek VANG-Academie textiel. Op dag twee komen inzamelmiddelen, transport, communicatie en gedrag, handhaving en aanbestedingen & contracten aan de orde. Naar aanleiding van dag twee ga je aan de slag met een verbeterplan voor textiel. Dat plan wordt op dag 3 besproken, en waar mogelijk aangescherpt, zodat je vervolgens met de implementatie van het plan van aanpak aan de slag kunt. Je wordt daarbij geholpen tijdens een 1-op-1 coaching sessie. Tijdens dag 4 bespreken alle deelnemers de stand van zaken van hun plan van aanpak.