VANG-support 2020, enkele voorbeelden

Gepubliceerd op 3 juni 2020

De 'BUCH'

Gemeenten weten de VANG-adviseurs te vinden. Afhankelijk van de vraag van gemeenten, die we scherp proberen te krijgen tijdens een eerste gesprek, komen we tot verschillende vormen van support. Zo riep de voorbereiding van een aantal ingrijpende veranderingen bij de gemeenten van ‘de BUCH’ (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) bij de beleidsadviseur praktische vragen op. Deze hebben we vanuit VANG-HHA kunnen beantwoorden. Een grip uit de vragen: hoe moeten we bij de invoering van diftar omgaan met medisch afval, met kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, met plogging, met ons buitengebied, met woningen waar niet genoeg ruimte is voor drie minicontainers. We hebben de BUCH kunnen helpen door te verwijzen naar gemeenten die met hetzelfde bijltje gehakt hebben, met verwijzingen naar hulpmiddelen op de VANG-HHA-website en met onze kennis en ervaring over gemeentelijk afvalbeleid.

Ouder-Amstel

Een ander voorbeeld is de gemeente Ouder-Amstel. Deze gemeente ontwikkelt tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in het te ontwikkelen gebied. Vanwege de grootschaligheid, diversiteit en het type woningen (veelal hoogbouw) is afvalinzameling voor Ouder-Amstel een flinke uitdaging. De vraag die Ouder-Amstel heeft is ‘Help ons met het verkennen van de mogelijkheden die we hebben bij het vormgeven van de afvalinzameling in dit gebied, waarbij we recht blijven doen aan ons eigen afvalbeleid.’ Deze vraag is vertaald richting ondersteuning door een adviesbureau in het kader van VANG-support.