VANG wegwijzers


Binnen het VANG programma Huishoudelijk Afval zijn er negen wegwijzers ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het optimaliseren van het afvalbeleid. Allemaal om te komen tot meer en betere gescheiden inzameling, meer hergebruik en meer recycling. Belangrijke doelen om te komen tot een circulaire economie in 2050.