Voedselvermalers voor nieuwe circulaire toepassingen

Gepubliceerd op 14 juli 2020

Amsterdam start samen met Rotterdam, Utrecht en Den Haag een project om te onderzoeken hoe voedselvermalers bij kunnen dragen aan het beste circulaire resultaat. Het onderzoek richt zich onder andere op de meest hoogwaardige technische oplossingen om organisch afval op te slaan in plaats van aan te sluiten op het riool. En met de opgeslagen ‘gemalen groentesoep’ kunnen dan weer mooie producten worden gemaakt zoals bijvoorbeeld bioplastics.

Buizenstelsel

Een voedselvermaler is een apparaat dat in de keuken wordt aangesloten op een buizenstelsel en dat zorgdraagt voor de afvoer van organisch afval. Zonder geurtjes is de "kok in huis" direct van zijn/haar organisch afval verlost. Deze voorziening komt in Amerika veel voor, maar in Nederland is het verboden om organisch afval te lozen op de afvoer van het riool.

Milieudoelstellingen

Mede als gevolg van de gewijzigde Europese wet- en regelgeving voert Amsterdam opnieuw het inzamelen van GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) in. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Afval 2020-2025 dat in september in de gemeenteraad wordt besproken. Maar in hoogbouw is het moeilijk de milieudoelstellingen wat betreft het terugdringen van de hoeveelheid restafval te realiseren. Het restafval uit de hoogbouw van Amsterdam bestaat hierdoor nog voor 30 tot 40% uit organisch afval.

Onderzoek kansrijke oplossingen

Expertbureau LeAF onderzoekt, in opdracht van de vier steden, oplossingen die passen binnen de huidige regelgeving. Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de meest kansrijke technische combinaties voor hoogbouwwoningen. Met welke voedselvermaler, buizenstelstel, transportsysteem, opslagsysteem, verwerkingssysteem en toepassingen kan het beste circulaire resultaat worden behaald tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Praktijkproeven

Op basis van de uitkomsten starten de vier gemeenten volgend jaar een aantal praktijkproeven waarbij projectontwikkelaars uitgedaagd worden hoge nieuwbouwwoningen te realiseren met een voedselvermaler in iedere keuken.