VANG-webinar Kwaliteitsbeoordeling ingezameld gft-afval


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
online, via teams
Omschrijving

In het nieuwe Uitvoeringsprogramma VANG-huishoudelijk afval krijgt kwaliteit de volle aandacht. Dit is zeker ook voor gft-afval waarvan de kwaliteit terugloopt en de eisen voor compost strenger worden.
Gemeenten en verwerkers moeten samen aan de slag en daarvoor is meer sturingsinformatie nodig over de kwaliteit van het gft-afval. Wat daarbij helpt zijn duidelijke en werkbare afspraken over de manier waarop een vracht gft-afval wordt beoordeeld en hoe hierover wordt gecommuniceerd. Hierover organiseert VANG-huishoudelijk afval een Webinar.

Programma

In het Webinar verzorgt Marianne Zegwaarde van Stantec een presentatie over het rapport ‘Kwaliteitsbeoordeling ingezameld GFT-afval’. Ze zal ingaan op basisafspraken en geeft handige tips waarmee je gelijk aan de slag kunt.
Louis Huisman van Cirkelwaarde zal een korte presentatie verzorgen over de ervaringen met het prestatiecontract dat Circulus in 2020 heeft afgesloten met Attero. In dit contract is een variabele prijs afgesproken die afhankelijk is van de mate van vervuiling. Het prestatiecontract is een mooi voorbeeld van concrete afspraken en betere communicatie over vervuiling tussen aanbieder en verwerker van gft-afval.
Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

U ontvangt uiterlijk op de dag zelf een mail met daarin de Teams link.

Aanmelden