VANG Buitenshuis Inspiratiedag Bedrijfsafval


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
LEF Future Center, Utrecht (gebouw Westraven Rijkswaterstaat)
Doelgroep

Provincies, regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten

Omschrijving

Omdat we zien dat gemeenten vragen hebben over afvallogistiek, en omdat we merken dat ondernemers vaker bij gemeenten en provincies aankloppen voor hulp. Maar ook omdat we geloven dat regionale samenwerkingsverbanden een krachtige impuls geven aan een circulaire economie…

...organiseren we op 16 november de Inspiratiedag Bedrijfsafval, speciaal voor mede overheden.

Op de Inspiratiedag ‘Bedrijfsafval, daar zit muziek in’ delen we ervaringen van gemeenten, provincies en bedrijven op het gebied van circulaire bedrijfsvoering en ieder zijn rol daarin.

Wat komt er op bedrijven af, welke rol heeft de gemeente hierin en hoe zit het met haar eigen bedrijfsvoering, wat is de rol van logistiek, en wat gebeurt er op bedrijventerreinen? En hoe kun je gedragsbeïnvloeding hiervoor gericht inzetten?

Ook verkennen we hoe de zogenaamde ketenaanpak er uit ziet. Hoe zorg je ervoor dat je iedereen meekrijgt? Wie staat waarvoor aan de lat? Wie zingt het hoogste lied? En hoe zorg je voor niet weer het oude liedje?

Aanmelden