Eindrapport 'Onderzoek uitbesteding afvalinzameling' Purmerend


Dit onderzoek geeft een beschrijving en beoordeling van de huidige afvalinzamelingssysteem en drie toekomstscenario's in gemeente Purmerend.

Deze drie scenario's zijn:
1. Uitbesteden van de afvalinzameling aan (en deelname door de gemeente in) een overheid-gedomineerd bedrijf.
2. Uitbesteden van de afvalinzameling aan een marktpartij.
3. Afvalinzameling door een eigen (verbeterde) inzamelorganisatie als onderdeel van de afdeling

Op basis van de beoordeling van de scenario's menen de onderzoekers dat het in eigen hand blijven uitvoeren van de afvalinzameling op dit moment een betere keus is dan het uitbesteden daarvan. Redenen hiervoor zijn de grote operationele consequenties die deze uitbesteding met zich meebrengen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
136
Omvang 3.2 MB
Organisatie
Gemeente Purmerend
Auteur(s)
Projectgroep Onderzoek Uitbesteding Afvalinzameling en IPR Normag