Aandacht voor afval, ideeën voor gemeenten : communicatie over afvalscheiding


De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval steunt in belangrijke mate op regelmatige communicatie van de gemeente met haar inwoners. Communicatie kan bereiken dat inzamelvoorzieningen op de juiste manier worden gebruikt, dat het percentage gescheiden inzameling van afval stijgt en dat burgers zich meer verantwoordelijk voelen voor een schone leefomgeving. In deze publicatie zijn communicatiecampagnes gebundeld die opvallen vanwege een pakkende boodschap, originele middelen, een sterke strategie of een specifieke benadering van doelgroepen. Gemeenten kunnen hieruit nieuwe en verfrissende ideeën opdoen om te gebruiken in eigen campagnes.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
30
Omvang 373 kB
Organisatie
Afval Overleg Orgaan
Auteur(s)
SME MilieuAdviseurs