Aanvalsplan gft-afval en textiel Naar meer en schonere deelstromen


In een verkenning naar de  de kwaliteit van deelstromen (in 2018) is geconcludeerd dat met name gft-afval en textiel kwetsbare stromen zijn voor verontreinigingen. In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit. Deze projecten zijn onderdeel van het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten: van burgers en inzamelaars tot verwerkers.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid, Handreiking, Onderzoek
Aantal pagina's
21
Omvang 1.6 MB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, NVRD, Vereniging afvalbedrijven