Afvalbeleidsplan 2011-2015 gemeente Maastricht


Afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. De gemeente wil het hoge niveau van afvalscheiding handhaven en streeft naar een maximale benutting van de energie-inhoud van restafval en gft. De gemeente streeft ook naar een koploperspositie op het gebied van service en dienstverlening naar de burger. Ingezet wordt op goede inzamelvoorzieningen met nadrukkelijke aandacht voor het gemak en de leefkwaliteit voor de burger.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
40
Omvang 472 kB
Organisatie
Gemeente Maastricht