Afvalpreventieprogramma Nederland


In Nederland worden afvalpreventiemaatregelen genomen binnen het bredere kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’. Het Afvalpreventieprogramma Nederland bevat geen nieuw beleid maar beschrijft, volgens de Europese eisen, bestaande maatregelen en initiatieven die Nederland neemt op het gebied van afvalpreventie. Deze eisen zijn aangescherpt door de wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen in 2018.

Het afvalpreventieprogramma laat zien wat Nederland doet op het gebied van afvalpreventie. Hieruit blijkt dat Nederland voldoet aan de uitgebreide Europese eisen. Dit neemt niet weg dat Nederland zal blijven inzetten op het ontwikkelen van nieuwe manieren om afvalpreventie te stimuleren.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
29
Omvang 482 kB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat