Afvalstoffenheffing 2014


Dit rapport van Rijkswaterstaat beschrijft voor 2014 ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en gemeentelijke kosten voor de inzameling en verwerking (de afvalbeheerkosten) van huishoudelijk afval. Deze jaarlijkse rapportage geeft de gemiddelde kosten bij verschillende vormen van tariefdifferentiatie weer. Bovendien is een overzicht opgenomen met verwerkingstarieven per installatie. In de bijlagen staan, gegroepeerd per provincie, per gemeente de afvalstoffenheffing, het tariefsysteem en het soort inzameldienst beschreven.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
47
Omvang 682 kB
Organisatie
Rijkswaterstaat