Afvalvisie Stichtse Vecht “Van afvalstof naar grondstoffen 2016 – 2022”


De afvalvisie Stichtse Vecht beschrijft het afvalbeleid van gemeente Stichtse Vecht. Ze gebruiken hiervoor het Landelijk Afvalbeheerplan 2 en streven naar betere afvalscheiding. Ze hebben gebruikgemaakt van een participatief proces en beschrijven een grondstoffenplan.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
35
Omvang 1.3 MB
Organisatie
Gemeente Stichtse Vecht
Auteur(s)
Gemeente Stichtse Vecht