De Amsterdamse Afvalketen (Utrecht Sustainability Institute, 2013)


Dit onderzoek (2013) biedt een perspectief hoe Amsterdam in 2020 een ambitieus en tegelijkertijd realistisch afvalketenbeleid gerealiseerd kan hebben. In een doorkijk naar 2032 wordt aangegeven welke verbeteringen op langere termijn verder nog mogelijk zijn. Het advies beperkt zich hoofdzakelijk tot het huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat afval in de toekomst niet meer bestaat. In plaats van producten na gebruik af te danken, wordt afval grondstof voor nieuwe producten. Dit levert geld en werkgelegenheid op en draagt bij aan een beter milieu. Zo draagt de stad bij aan de omslag van een lineaire economie naar een circulaire (‘kringloop’) economie.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
23
Omvang 163 kB
Organisatie
Utrecht Sustainability Institute
Auteur(s)
Prof. dr. J.M. Cramer