Argumentenkaart bron- en nascheiding


In veel gemeenten staat het scheiden van kunststof verpakkingsafval volop in de belangstelling. Regelmatig terugkerend thema: gaan we kunststof bron- of nascheiden? Om gemeenten bij deze afweging te ondersteunen is in 2016 een Argumentenkaart ontwikkeld in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Deze kaart heeft een update gekregen en is uitgebreid zodat de kaart nu ook breder kijkt dan alleen kunststof verpakkingsafval. Met experts uit het werkveld zijn alle voor- en tegenargumenten verzameld en zo nauwkeurig mogelijk in beeld gebracht vanuit het oogpunt van een individuele gemeente.


Download het bestand

Publicatiedatum
Aantal pagina's
7
Omvang 419 kB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
De Argumentenfabriek in opdracht van Rijkswaterstaat