Artikel 'Kunststofverpakkingsafval, van inzamelen naar spontaan hergebruik'


Dit wetenschappelijke artikel wil geïnteresseerde lezers inzicht geven in hoe het kunststofverpakkingsafval momenteel wordt ingezameld, hoeveel het kost en hoe het beter zou kunnen.

Het uiteindelijke doel is kunststofhergebruik een wezenlijk onderdeel te laten worden van de in de toekomst noodzakelijk geachte 'hergebruikseconomie'. Kostenneutraliteit is hierbij een belangrijk middel om dit te bereiken. De kunststofverpakkingsafvalketen moet wel nog bij alle ketenpartners worden verbeterd om kostenneutraliteit mogelijk te maken. Een gezamenlijke keten brede aanpak van alle partijen is hierbij noodzakelijk.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
14
Omvang 575 kB
Organisatie
Wageningen UR
Auteur(s)
Dr. E.U. Thoden van Velzen, Ir. J.J. Groot en Dr. H.E.J. Bos-Brouwers