Beleidsbrief 'Groene Groei voor een sterke, duurzame economie'


In deze brief zet het kabinet Rutte II haar ambitie voor de economische kansen van groene groei uiteen. Het kabinet wil het concurrentievermogen van Nederland versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. Daarom streeft ze in internationaal verband naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en is gekozen voor een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
7
Omvang 50 kB
Organisatie
Ministerie van EZ