Beleidsnota huishoudelijk afval 2013-2018 Rotterdam


Met deze nota (2013) zet gemeente Rotterdam in op een nieuwe manier van afvalbeheer die in lijn is met de meest recente nationale doelstellingen en Europese ontwikkelingen.

Het document beschrijft eerst de huidige situatie beschreven met daarin een overzicht van (inter)nationale verplichtingen, een overzicht van het huidige voorzieningenniveau en de uitkomsten van de gehouden sorteeranalyses van het Rotterdamse afval. De uitkomsten van de ontwikkelingen hebben geleid tot herziening van het gevoerde beleid. De nota beschrijft de nieuwe doelstellingen van het Rotterdamse afvalbeleid tot 2018. Aan de hand van scenario’s zijn de te behalen milieuwinst en kostenbesparing ten opzichte van de afvalstoffenheffing beschreven.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
44
Omvang 1 MB
Organisatie
Gemeente Rotterdam