Beleidsnota lagere afvalstoffenheffing Rotterdam


In deze beleidsnota geeft de VVD aan hoe de kosten van afvalinzameling en –verwerking omlaag kunnen in Rotterdam. Door slimme samenwerkingsverbanden te zoeken met marktpartijen, door meer inkomsten te genereren door hergebruik van afval en door minder afval te verbranden moet het mogelijk zijn om de kosten voor de gemeente te drukken. Dat leidt volgens de partij dan automatisch tot een lagere afvalstoffenheffing voor de Rotterdammers.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
10
Omvang 721 kB
Organisatie
VVD
Auteur(s)
Jan-Willem Verheij en Arjen van der Lugt