Beoordeling kwaliteit ingezameld gft -afval: basisafspraken en handvatten voor verbetering


De gescheiden inzameling van gft-afval bij huishoudens heeft ten doel om er schone compost van te kunnen maken, dat voldoet aan de kwaliteitsnorm van de afnemer. Verwerkers worden geconfronteerd met strengere normen voor de kwaliteit van compost en zien tegelijkertijd de vervuiling in het gft-afval toenemen. 
Dit document bevat een basis voor gemeenten en verwerkers om afspraken te gaan maken over de beoordelingswijze van de kwaliteit van ingezameld gft-afval en – belangrijker nog – hoe de partijen samen gaan werken om tot betere gft-kwaliteit te komen. Deze samenwerking heeft niet alleen betrekking op de gemeente en de verwerker, maar ook op een eventuele overslag als tussenstap in de keten. We presenteren een basis-variant waarvan het wenselijk is dat deze wordt opgenomen in de afspraken tussen de contractpartners. Daarnaast is ook een aantal plus-varianten geformuleerd, mede gebaseerd op wat we nu al hier en daar in het veld zijn tegengekomen.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
34
Omvang 3.3 MB
Organisatie
Stantec, in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Marianne Zegwaard, Elisah Pals & Tessa Vaendel