Bijlage bij brief 'Meer waarde uit afval' van Staatssecretaris I&M


In deze bijlage bij de afvalbrief over 'Meerwaarde uit afval' (2011) zijn diverse acties opgenomen die leiden tot meer gescheiden inzameling en recycling en minder verwijdering van ons afval. Deze brief van de Staatssecretaris van I&M (met kenmerk DP2011048374) is gericht op het jaar 2015.

De afvalhiërarchie, ook bekend als de ladder van Lansink, blijft leidend. Veel van de acties en maatregelen gaan over minder afval (preventie) en meer en hoogwaardiger recycling. Het beleid draagt daarmee bij aan het bereiken van een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa en een gelijkwaardig speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
53
Omvang 722 kB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu