Casussen inzameling PMD


Casussen met effect van één beleidsinterventie op hoeveelheden PMD, de inzamelkosten en de samenstelling.
Door middel van duidelijke praktijkvoorbeelden wordt beschreven hoe bepaalde veranderingen in inzamelstructuren voor gemeenten kunnen uitpakken.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
12
Omvang 850 kB
Organisatie
VANG-HHA
Auteur(s)
Rijkswaterstaat, Afvalfonds Verpakkingen en VNG