Naar een circulair Nederland


Uitvoeringskracht op de investeringsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen voor de transitie naar een circulaire economie.

Veel relevante sheets over kansenkaarten, coalities vormen, bewust kiezen!


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
87
Omvang 13 MB
Organisatie
Twijnstra Gudde, Tauw
Auteur(s)
Gerhard Schwarz, Jan Willem Westerweel, Koen van Bezu, Berend Reitsma, Jurgen Ooms