Collegebesluit Pilot omgekeerd inzamelen Nieuwland, Amersfoort


In dit collegebesluit geeft de raad aan direct te willen beginnen met de implementatie van het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ en niet eerst verschillende afvalsystemen via meerdere pilots uit te willen proberen. De bijgevoegde raadsinformatiebrief is er om de raad te informeren over de pilot omgekeerd inzamelen in Nieuwland. Het doel van de pilot is het opdoen van leerervaringen voor een stadsbrede uitrol van het systeem omgekeerd inzamelen in laagbouwwijken vanaf 2016, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
8
Omvang 282 kB
Organisatie
Gemeente Amersfoort
Auteur(s)
Gemeente Amersfoort