Communicatieplan 'Omgekeerd inzamelen in gemeente Twenterand'


Dit communicatieplan van ROVA en haar 19 aandeelhoudende gemeenten maakt inzichtelijk hoe het beleid rond omgekeerd inzamelen met de betrokken inwoners wordt gecommuniceerd.

Dat beleid komt voort uit een nieuwe visie ontwikkeld op het afvalbeleid: afval is meer en meer bestemd als waardevolle grondstof. Het succes wordt grotendeels bepaald door de medewerking van de inwoners van de gemeenten. Daarom is een positieve houding ten opzichte van het nieuwe beleid belangrijk. Strategische communicatie draagt daaraan bij.

ROVA maakt in dit plan inzichtelijk: wat communiceren we naar wie en hoe doen we dat? In het document vindt u een communicatiestrategie, keuze van communicatie-instrumenten en een actieplan.


Publicatiedatum
Soort informatie
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
13
Omvang 925 kB
Organisatie
ROVA
Auteur(s)
Agnes Bouwman