Onderzoeksrapport 'Bepaling voedselverliezen in huishoudelijk afval in Nederland'


In het onderzoek 'Bepaling voedselverliezen in huishoudelijk afval in Nederland' heeft adviesbureau CREM in 2013 deze voedselverliezen voor de tweede keer gedetailleerd in kaart gebracht. Het gaat om een herhaling van de meting die in 2010 is uitgevoerd, maar in dit onderzoek zijn alleen de voedselverliezen via het huishoudelijk afval (rest- en GFT-afval) meegenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van landelijk beleid dat wordt ingezet om voedselverliezen terug te dringen.

Doel is na te gaan welke ontwikkelingen inmiddels zijn waar te nemen. Vergeleken met 2010 bevinden zowel de vermijdbare (37 kilogram in 2010 versus 35 kilogram in 2013) als de onvermijdbare voedselverliezen (29 kilogram in 2010 versus 30 kilogram in 2013) zich in 2013 op het zelfde niveau.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
23
Omvang 431 kB
Organisatie
Adviesbureau CREM
Auteur(s)
Marcel van Westerhoven