Deskstudie Afvalpreventie, Het stimuleren van consumenten om minder afval te produceren


Deze deskstudie bespreekt de bestaande consumenten- en gedragsinzichten rondom afvalpreventie, en hoe deze inzichten ingezet kunnen worden om consumenten te stimuleren tot afvalverminderend gedrag. De deskstudie is uitgevoerd in opdracht van programmabureau VANG-Huishoudelijk afval (HHA)1 en is onderdeel van de Fase 1 van het project ‘Plan van Aanpak Afvalpreventie’. Deze eerste fase van voorbereiding en verkenning levert noodzakelijke input voor Fase 2: de uitwerking van concrete activiteiten die consumenten helpen om hun afval daadwerkelijk te verminderen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
59
Omvang 1.4 MB
Organisatie
Milieu Centraal
Auteur(s)
Margot Tijs, Linda Nijenhuis