Diftar als beleidsinstrument bij huishoudelijk afvalbeheer


In de afgelopen jaren zien we een trendmatige toename van het aantal gemeenten dat gedifferentieerde tarieven oftewel “diftar” in het huishoudelijk afvalbeheer toepast. Is daarmee gezegd dat diftar altijd een gepast instrument voor gemeenten is dat bijdraagt aan het behalen van VANG-ambities en beheersbare kosten in het afvalbeheer? Het ligt minder zwart wit.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
50
Omvang 1.8 MB
Organisatie
IPR Normag in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Drs. ing. P.M.J. de Bruin (Paul), R.H.F. Oldenhof MSc. (Ruben), E. Nijmeijer MSc. (Eline)