Onderzoek naar 'afschrikking, preventie en regelnaleving' in de Nederlandse afvalbranche


Dit proefschrift 'De afschrikking voorbij' richt zich op afschrikking als het mechanisme waarmee sancties een bijdrage kunnen leveren aan de preventie van regeloverschrijdend gedrag door ondernemingen in de afvalbranche.

De drie vragen die in dit onderzoek centraal staan: 1. In hoeverre en hoe is de dreiging van sancties van invloed op de bereidheid van Nederlandse afvalbedrijven om milieuregelgeving na te leven? 2. In hoeverre en hoe is een handhavingsstrategie gebaseerd op afschrikking van invloed op de werking van maatschappelijke controle en de bedrijfsinterne aandacht voor de naleving van milieuregelgeving? 3. (En omgekeerd) In hoeverre en hoe beïnvloeden maatschappelijke controle en de bedrijfsinterne aandacht voor milieuzorg de afschrikwekkende werking van sancties?

In grote lijnen kan het perceptuele onderzoek naar de afschrikwekkende werking van sancties worden samengevat in twee centrale bevindingen. Ten eerste leveren de meeste studies geen duidelijke ondersteuning op voor de gedachte dat er van sancties een afschrikwekkende werking uitgaat. Voor zover dat effect wordt gevonden, hangt die afschrikwekkende werking, ten tweede, vooral samen met de perceptie van de pakkans en veel minder met de gepercipieerde strafmaat.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
425
Omvang 2.1 MB
Organisatie
Erasmus Universiteit Amsterdam
Auteur(s)
Karin van Wingerde