Ervaringen met de GFE-vermaler in de wijk Noorderhoek (Sneek)


In Sneek is er in een wijk al een tijdje ervaring met een voedselrestenvermaler, toegepast in de keuken. In dit rapport worden de ervaringen opgetekend met de invoering en beheer van een dergelijke vermaler.

Het project is door RWS geïnitieerd vanwege de eventuele perspectieven van het gebruik van de vermaler als inzamelmiddel voor GFE in bijvoorbeeld nieuwe hoogbouw. Daarbij zou het vermalen GFE dan na ontwatering door professionele partijen verwerkt moeten worden tot (biogas en) compost voor land- en tuinbouw. Alleen op die manier benut je de waardevolle grondstoffen van GFE voor recycling.

NB: De constructie in Sneek is niet illegaal, maar voldoet ook zeker niet aan het landelijke beleid zoals vastgelegd in het LAP. De minimum standaard is dat GFT/Etensresten verwerkt wordt tot compost, al dan niet met een voorvergistingsstap die biogas oplevert. Dat gebeurt hier niet: hier wordt GFE ingezameld samen met toiletinhoud en voor een groot deel omgezet in biogas. Het biogas is bedoeld als brandstof, waardoor feitelijk uiteindelijk bijna al het organisch materiaal wordt “verbrand”.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
59
Omvang 2.6 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Frits Steenhuisen, CREM Waste Management