Evaluatie Afvalbeleid gemeenten Dinkelland en Tubbergen


De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben in 2015 het afvalbeleidsplan “Van Afval naar Grondstof, Van Idee naar Aanpak, van Betalen naar Belonen” vastgesteld. ROVA is hierbij aangesloten en heeft een tussentijdse resultaatmeting uitgevoerd voor een evaluatie van het afvalbeheer. Hieruit blijkt dat het aantal aanbiedingen restafval sterk is afgenomen en de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval en PMD-afval is toegenomen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Evaluatie
Aantal pagina's
12
Omvang 10 MB
Organisatie
Dinkelland Tubbergen en ROVA
Auteur(s)
Dinkelland Tubbergen en ROVA